Tập đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội Viettel

Tập đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội Viettel

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Hoa – cây cảnh Hoàng Anh vinh dự là đối tác thân thiết cung cấp dịch vụ cây xanh cảnh quan văn phòng cho tập toàn viễn thông quân đội.